Thực đơn

Tại Suối Hẹn, sự kiện của bạn dẫn đầu xu hướng và lưu lại dấu ấn đỉnh cao cho từng thực khách trải nghiệm.

MÓN KHAI VỊ

MÓN HEO

MÓN BÒ

MÓN GÀ VỊT

MÓN CÁ

MÓN TÔM – CUA – ẾCH

HẢI SẢN

LẤU

MÓN DÊ

MÌ – MIẾN XÀO

MÓN ĂN KÈM

MÓN TRÁNG MIỆNG